September 14th, 2009

[tww] toby :: hate

Oh, why not.

Never Will I Ever meme: name three fics you think I will never, ever, ever write. In return, I will attempt to write a snippet of one of them.

(Nigdy Przenigdy: podaj mi trzy fiki, których Twoim zdaniem nigdy przenigdy nie napiszę. W zamian spróbuję napisać fragment jednego z nich).